Een échte held kent zijn beperkingen en werkt daarbinnen onbeperkt

Ons verhaalDoneer nu

10+

in november 2020 starten we met het werven van de eerste 10 professionals voor de opleiding

25+

in 2021 leiden we minimaal 25 deelnemers op voor een leerwerk traject of baan

100+

in 2022 leiden we 100+ deelnemers op voor een leerwerk traject of baan

2022

minimaal 25 samenwerkende partners zoals arbodiensten en grote werkgevers die onze kandidaten naar mogelijkheden inzetten

Wat we doen bij Stichting Held&Daad

Sinds 1 februari 2020 bereid Stichting Held & Daad professionals met een beperking op voor een leerwerkstage tot verzuimspecialist. Collega's die vanzelfsprekend iets extra’s brengen. Dankzij hun geschiedenis vertolken deze Helden in een organisatie een dubbelrol: die van ervaringsdeskundige, die de meerwaarde van goede arbodienstverlening kent en die van interne casemanager met de meest relevante kennis van verzuimproblematiek.

Held & Daad reduceert zo de personele krapte in de branche en geeft ook het goede voorbeeld door deze professionals de mogelijkheid te geven alsnog hun talent en mogelijkheden maximaal te benutten. We werven, leiden op en begeleiden deze Helden naar een betaalde functie als ziekteverzuimspecialist bij een arbodienst, of een werkgever met het hart op de juiste plek. Deze bedrijven zijn bij ons aangesloten als ‘ambassadeur’. Deze partners bieden ons de mogelijkheid om nóg meer mensen uit onze doelgroep op te leiden. 

Ook helden hebben hulp nodig

Met jouw hulp leiden wij mensen op en zorgen idealiter voor baangaranties.

Nederland heeft, zeker in vergelijking met landen om ons heen, een uitstekend sociaal stelsel. Ondanks dat stelsel zitten er nog altijd veel mensen met een arbeidsbeperking thuis. Niet omdat ze dat zelf willen, maar omdat ze ‘ongeschikt’ zijn. Stichting Held & Daad gelooft niet zonder meer in volledig ongeschikt. Wij leveren deze professionals een gedegen opleiding, waarmee ze aan het werk kunnen binnen de arbodienstverlening of bij werkgevers met een groot hart. Sterker nog: wij garanderen ze bij voorkeur een baan. 

Arbodienstverlening is de branche waarin hun ‘beperking’ plotseling een toegevoegde waarde wordt. In hun nieuwe vak zijn ze niet langer beperkt. Daar zijn ze ervaringsdeskundigen en kunnen hun ervaring en kennis delen in gesprekken met verzuimende medewerkers. 

Om onze mensen op te leiden en banen te creëren zijn we afhankelijk van donaties. Samen met jou kunnen wij onze doelen behalen. Jouw donatie zorgt dat wij grote veranderingen teweeg brengen.

Jouw eigen Held?

Wil je ons helpen met onze doelstellingen en zelf een potentiële Held opleiden in jouw organisatie? Word dan ambassadeur van Stichting Held&Daad. Met deze keuze krijg je niet alleen dat goede gevoel: je krijgt ook een volledig opgeleide professional op jouw werkvloer. Past het geven van het goede voorbeeld bij jouw organisatie?

Word Partner

Doneer onze Helden

Betaalmethode selecteren
Persoonlijke info

Held & Daad

1.00
Doneer onze Helden

Totaalbedrag: €25,00

Waarom doneren aan Stichting Held&Daad?

Samen sterk

Een donatie aan Held & Daad is een donatie aan de Nederlandse arbeidsmarkt. We verminderen werkloosheid, creëren kansen en minimaliseren verzuim.

Stimuleren

Je stimuleert arbeidsparticipatie door arbeidsongeschikten te veranderen in ervaringsdeskundige arboprofessionals. 

Garantie

Wij focussen op opleiden tot betaalde functies en garanderen onze Helden bij voorkeur bij aanvang al een betaalde baan na hun leerwerktraject.

Stichting

Wij hebben geen winstoogmerk. Wij hebben de ANBI-status. We zijn een goed doel en willen zo veel mogelijk gemotiveerde talenten opleiden tot verzuimspecialist.

Kom in actie

Steun ons als bedrijf

Wij bouwen een toekomst waarin werknemers beoordeeld worden op talent en op mogelijkheden. Daarvoor is de steun van ambassadeurs onmisbaar. Een arbeidsbeperking hoeft niet te betekenen dat je langdurig uit het arbeidsproces wegvalt. En toch zitten er talloze talenten thuis. Jouw bedrijf kan bijdragen aan een toekomst waarin mensen ondanks hun beperking maximaal kunnen functioneren in het bedrijfsleven. Bijdragen met een donatie of een actie? Onze Helden (en wij) zijn je ontzettend dankbaar!

Doneer nuStart actie

De opleiding van Held & Daad

Hoe maken wij Helden?

Met een op maat gemaakt leertraject van 6 tot 12 maanden leveren wij Helden af bij onze partners. We beginnen natuurlijk bij het begin: in samenwerking met onze partners zoeken wij geschikte talenten die passen in ons leerproces.

Samen sterk

Aan de hand van een persoonlijk ontwikkelingsplan, en onder begeleiding van een ervaren arboprofessional, stroomt de kandidaat vervolgens in bij onze Heldenacademie van NCOI. En wordt opgeleid tot verzuimspecialist. Ervaren jobcoaches zorgen voor proactieve ondersteuning, samen met de beoogde werkgevers. Op inhoudelijk en persoonlijk vlak, zodat we zoveel mogelijk Helden met een erkend diploma kunnen afleveren bij hun toekomstige werkgever . Zo zorgen wij dat de kandidaat vanaf dag 1 in de praktijk zijn werk kan doen bij een van de deelnemende arbodiensten, casemanagement bureaus of andere werkgevers. Je leert immers nergens sneller dan in de praktijk. 

Twaalf maanden

Na 12 maanden zijn onze Helden klaar om bij onze partner ‘zonder zijwieltjes’ het echte werk te verrichten. Onze jobcoach draagt zijn taken over aan de leidinggevende en daarmee is de opleiding officieel voorbij. Vanaf nu dient onze Held als verzuimspecialist en ervaringsdeskundige bij een van onze deelnemende partners.

Baangarantie

Al onze Helden zijn aan het eind van hun traject vrijwel zeker van een baan bij een van onze partners. Zo reduceren wij werkeloosheid en stimuleren we arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten.

FAQ

De veelgestelde vragen aan onze stichting

Stichting Held & Daad werft zelf geen kandidaten voor vacatures, dit doet ze veelal met Werkgeverservicepunten in het hele land en aanverwante organisaties. Kandidaten dienen de AB (arbeidsbeperkte) status te hebben om in aanmerking te komen voor de opleiding en leerwerkstage bij de deelnemende partners van de stichting.

Ja, dat horen we vaak. Deze instantie heeft prima mogelijkheden om mensen te stimuleren tot werk; vooral de opleiding past vaak in hun budget. Maar om een hoge slaging te borgen, zetten wij veel tijd en mankracht in op de werving en selectie (intake, de talent en motivatie assessment en leervermogen ondersteuning tijdens de opleiding). Voor die kosten hebben we jouw hulp als donateur of sponsor hard nodig. 

Stichting Held&Daad streeft ernaar om – in overeenstemming met de richtlijnen van de Erkenningsregeling Goede Doelen –minimaal 90% van de totale baten te besteden aan haar doelstelling. Meer informatie vindt u in de toekomst in onze jaarverslagen.

Stichting Held&Daad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor is de stichting een goed doel dat door de belastingdienst is goedgekeurd (RSIN: 8593.94.141). Dit betekent dat uw giften en sponsorgelden aan goede doelen (vanaf de drempel van 1 % van uw inkomen) aftrekbaar zijn. Wanneer u Stichting Held&Daad voor langere tijd financieel wilt steunen, kan het aantrekkelijk voor u zijn om een periodieke schenking te (laten) doen. Uw schenkingen zijn 100% fiscaal aftrekbaar.

Stichting Held & Daad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt ons vinden op de ANBI-website onder de naam “Held & Daad”. Ons uitgavenpatroon wordt gecontroleerd door onafhankelijke, externe instanties. Wij willen op een goede manier met uw gift omgaan, en dat wordt door deze controles gewaarborgd.

Stichting Held & Daad is de zelfstandige fondsenwervingsstichting die contacten opbouwt en onderhoudt met de achterban, de gelden werft, de bestedingen controleert en daar verantwoording over aflegt voor projecten uitgevoerd door Stichting Held&Daad. Stichting Held&Daad kent een zelfstandig bestuur en directeur. Leden van het bestuur en de t.z.t. in te stellen raad van toezicht ontvangen geen beloning en alleen een redelijke vergoeding van aantoonbaar gemaakte onkosten.

De stichting werkt nauw samen met Werkgeverservicepunten in het hele land. Samen met hen worden kandidaten met een arbeidsbeperking geïnteresseerd voor deelname aan de opleiding.

In april 2020 zijn de eerste kandidaten gestart met hun leerwerkstage bij een van de deelnemende arbodiensten.

De geaccrediteerde opleiding wordt verzorgd door Gezond in Bedrijf.

De partners die het gedachtegoed van de stichting van harte ondersteunen zijn momenteel Arboconcern, Arbo Gezondheid Centrum, Bezig, Cohesie, GOED, Recht door Zee casemanagement, ttif & arbo, VerzuimWeg en Vitamee.

De stichting komt graag in contact met geïnteresseerde arbodiensten en casemanagementbureaus om nog meer leerwerkstages te realiseren in heel Nederland.

Wilt u meer weten over onze aanpak, werving, opleiding en de kansen qua baangarantie? Of wilt u meer informatie over donaties? Laat uw gegevens achter en wij informeren u zo spoedig mogelijk

Stichting Held & Daad
Boeing Avenue 213
1119 PD Schiphol Rijk
welkom@stichtingheldendaad.nl

KvK: 73194476
RSIN: 8593.94.141
IBAN: NL24 RABO 0341 9262 72
BIC: RABONL2U

Bestuur
Hanneke van Tongeren ─ voorzitter
Gerco van den Brink ─ penningmeester
Erik Koridon ─ secretaris

Laat een bericht achter!